Uitvaartpolissen

Uitvaartverzekeringen, wat zijn de mogelijkheden?

Elders verzekerd?


U bent altijd vrij te kiezen door wie u de uitvaart wil laten verzorgen, ook als uw uitvaartpolis bij bijvoorbeeld Monuta, Yarden, Dela of PCHooft is ondergebracht.


Ook bij een polis in natura zal de verzekeraar een bedrag uitkeren. Wij kunnen hierbij helpen.


Waarom een uitvaartverzekering afsluiten?

Veelal wordt dit gedaan omdat men nabestaanden niet wil opzadelen met de kosten van een uitvaart. Een andere reden is dat men de uitvaart goed geregeld wil hebben om de zorg van de nabestaanden uit handen te nemen.


Als er is een uitvaartpolisis, wat zijn dan de mogelijkheden om de kosten van een uitvaart te betalen en wat is gedekt?

Natura-Uitvaartverzekering

Met deze verzekering koop je een basispakket aan diensten en goederen voor de uitvaart. De uitvaart wordt verzorgd door een uitvaartondernemer die door de verzekeraars is aangewezen. Als je er voor kiest om de uitvaart door ons te laten verzorgen, dan zal de verzekeraar een kapitaal uitkeren dat gelijk of lager is dan de waarde van je natura-verzekering. Wij kunnen helpen bij deze procedure.

Je betaalt hiervoor meestal een maandelijkse premie. Soms kun je eenmalig een bedrag storten.


Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering is een vast bedrag verzekerd. Dat bedrag wordt uitgekeerd zodra je overlijdt. De nabestaanden kunnen dat geld gebruiken om de uitvaart mee te betalen. De nabestaanden moeten zelf kiezen door welke uitvaartondernemer ze de uitvaart laten verzorgen. Maar het is niet verplicht om dit bedrag daarvoor te gebruiken.

Ook voor deze verzekering betaal je maandelijks een premie of kun je eenmalig een bedrag storten.


Combinatie-verzekering

De combinatie-uitvaartverzekering is een combinatie van een natura- en een kapitaalverzekering. Er is sprake van een natura-uitvaartverzekering waarin standaarddiensten zijn opgenomen. Ook is een extra verzekerd kapitaal in de polis opgenomen voor het betalen van extra wensen. Dit type verzekering heeft dezelfde kenmerken als een natura-verzekering.


Natura-sommenverzekering

De natura-sommenverzekering kan gezien worden als een variant op de kapitaalverzekering. Er is sprake van een verzekerd bedrag, maar dit bedrag moet verplicht voor de betaling van de uitvaart worden gebruikt.

Dave van Santen Uitvaartverzorging

Zuiderkerkplein 30

7331 AB Apeldoorn

info@uitvaartmetrespect.nl

telefoon dag & nacht 055-3014299 (b.g.g. 06-21234710)