Wat kost een uitvaart?

Wat zijn de kosten voor een uitvaart?

Elders verzekerd?


U bent altijd vrij te kiezen door wie u de uitvaart wil laten verzorgen, ook als uw uitvaartpolis bij bijvoorbeeld Monuta, Yarden, Dela of PCHooft is ondergebracht.


Ook bij een polis in natura zal de verzekeraar een bedrag uitkeren.

Wij kunnen hierbij helpen.


Hoewel voor velen een vlekkeloze uitvaart belangrijker is dan geld, is het goed om vooraf te weten wat de kosten zullen zijn.

Meestal brengt een uitvaartverzorger voor zijn diensten een basis- of aannametarief in rekening. Gemiddeld wordt 20 uur gerekend, maar er zijn ook uitzonderingen waar met gemak het dubbele wordt gerekend. Ook is er verschil wat in het basispakket zit, wel of geen rouwvervoer of condoleanceregister.

Let ook op de kosten voor producten en diensten die de uitvaartvaartverzorger namens u inkoopt. Wordt er bijvoorbeeld een hoge toeslag gelegd op de kosten voor een grafkist of bloemen. Hier valt veel geld te besparen. Een open en transparante gesprek over dit onderwerp is aan te raden.

Wij zijn er in iedergeval op voorhand duidelijk over!

Interessant artikel in de Consumentengids van Oktober 2013. Kosten in beeld en nuttige tips!

Dave van Santen Uitvaartverzorging

Zuiderkerkplein 30

7331 AB Apeldoorn

info@uitvaartmetrespect.nl

telefoon dag & nacht 055-3014299 (b.g.g. 06-21234710)